Regulamin zakwaterowania

Szanowni goście,
prosimy bardzo abyście na początku zakwaterowania w naszych apartamentach zapoznali się z naszymi warunkami. Wierzymy że przez nas wprowadzone ograniczenia które były przyjęte z powodu stworzenia dobrych warunków dla wszystkich gości znajdą u państwa zrozumienie.

 

Przyjazdy i odjazdy

Zakwaterowanie w dniu przyjazdu jest możliwe od godz. 14-tej do 18-tej. Po uzgodnieniu telefonicznym jest możliwość późniejszego przyjazdu. Rezerwacja jest ważna w dzień przyjazdu do 18-tej godź.

Gość będzie zakwaterowany po okazaniu ważnego dowodu tożsamości - D.Os., paszport. Opłatę za zakwaterowanie płacimy na miejscu według ustalonego cenniku, po opłaceniu otrzyma gość klucz od pokoju i drzwi wejściowych.

Gość przyjmuje pokój bez usterek (będzie zapoznany z pomieszczeniem przez dozorcę obiektu) i jakiekolwiek przypadkowe usterki natychmiast zgłosić dozorcy. W razie poszkodzenia pokoju lub innego urządzenia w obiekcie,jest gość zobowiązany szkodę zapłacić. Jeżeli szkody nie pokryje wcześniej wybrana zaliczka, uzgodni gość z dozorcem następną dopłatę.

Gość w dniu odjazdu opuści pensionat do godź. 10:00. Dozorca osobiście odbiera pokój i bezpośrednio potem jest zwrócona zaliczka. W wypadku przekroczenia czasu odjazdu może być zaliczony następny rozpoczęty dzień. W wypadku wcześniejszego odjazdu bez spowodowania ze strony właściciela, pieniędzy nie zwracamy. Na prośbę gościa o przedłużenie zakwaterowania może mu być zaproponowany inny pokój niż ten w którym mieszkał wcześniej.

Dozorca nie mieszka natrwało w obiekcie ale przychodzi do niego. W przypadku potrzeby prosimy dzwonić na nr.tel.!

 

Zakwaterowanie

Palenie papierosów w Willi jest stanowczo zabronione, willa jest wyposażona w czujniki dymu.

Do obiektu jest wstęp wzbroniony wszystkim zwierzętom.

Dla utrzymania czystości prosimy o zdjęcie butów na dostosowanych do tego miejscach i poruszaniu się w apartamentach w obuwiu domowym.

Wyposażenie sportowe i obuwie prosimy odłożyć w dostosowanym do tego miejscu.

Prosimy nienoście z sobą jedzenia i picia do pokoju.

Jest zabronione przestawiać meble lub inne przedmioty we wszystkich pomieszczeniach oraz manipulowanie z techniką i instalacją elektryczną czy inną.

W przypadku uszkodzenia prosimy zawiadomić dozorcę obiektu.!!

Z powodów bezpieczeństwa może gość w pokoju korzystać tylko z urządzeń elektrycznych do higieny osobistej oraz laptopu, note-booku i ładowarki do telefonów czy kamer.!!!

Przy wyjściu z apartamentu prosimy zamykać okna i dachowe, wyłączyć urządzenia elektryczne, zamknąć krany, zgasić światło i zamknijcie pokój.

Przy odjeździe prosimy o wypróżnienie lodówki w kuchni,włożenie naczyń do zmywarki i wyczyszczenie płytki w kuchence elektrycznej.

W razie zgubienia kluczy zapłaci gość 1000 CZK.

Cisza nocna jest od 22:00-6:30, podczas dnia prosimy o oględne zachowywanie się wobec innych gości.

 

Korzystanie z wirówki wodnej

Wirówka wodna jest do dyspozycji zadarmo dla wszystkich zakwaterowanych gości,prosimy o wzajemne uzgodnienie terminu korzystania z innymi gośćmi.

Do czyszczenia wody korzystamy z chemii bez chlorowej.

Korzystanie z wirówki jest na własne niebezpieczeństwo,uważajcie bardzo na poślizgi na mokrej powierzchni.

Do wirówki jest wstęp wzbroniony ludziom pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz dzieciom do 3 lat.

Nieradzimy korzystać z wirówki osobom z dolegliwościami serca, wysokim ciśnienim krwi i epileptykom.

Dzieci do lat 10-ciu pod opieką rodziców.

Polecany czas korzystania jest max. 1/2 godź.

Do wirówki wchodzimy po wzięciu prysznica.

Pobyt w wirówce tylko w stroju kąpielowym.

Konsumacja jedzenia i picia jest wzbroniona.

Wnoszenie różnych przedmiotów jest wzbronione.

Max.ilość osób w wirówce.

 

Odpowiedzialność za szkody na zdrowiu i majątku

Wszyscy goście mają obowiązek zabezpiczyć swoje rzeczy osobiste tak, aby uniknąć kradzieży lub poszkodzeniu włącznie rzeczy pozostawionych w zaparkowanym samochodzie.

Pracownik apartamentu za nie nieodpowiada. Pracownik nieniesie odpowiedzianości podczas ruchu bieżącego za zdrowie gości, dlatego niezostawiajcie osób wam zwierzonych bez opieki.

Dzieci do lat 10-ciu niepozostawiajcie bez nadzoru w pokojach i innych pomieszczeniach obiektu, osoba nadzorująca jest odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo i za przypadkowe poszkodowanie dziecka.

Każdy z mieszkańców powinien zgłosić niebezpieczeństwo pożaru.

 

Przy niedotrzymaniu porządku ma dozorca upoważnienie natychmiast zakończyć gościu zakwaterowanie i zażądać pokrycia za szkody za udzielane służby podczas całego zamówionego zakwaterowania.