Provozní řád

Vážení hosté,
prosíme Vás, abyste se na počátku pobytu v našich apartmánech seznámili s těmito pokyny. Věříme, že se uvedená omezení, která byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek pro pobyt všech našich hostů, setkají s Vaším pochopením.

 

Příjezd a odjezd

Ubytování je v den příjezdu možné od 14 do 18 hodin. Pozdější příjezd je možné dohodnout telefonicky. Rezervace platí v den příjezdu do 18 hodin.

Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).

Cenu za ubytování platí host dle platného ceníku, následně obdrží klíč od pokoje a od vchodu.

Host přebírá pokoje bez závad (s prostory bude seznámen správcem objektu) a jakékoliv případné závady okamžitě hlásí správci. Dojde-li k poškození pokoje nebo jiného zařízení v objektu, je host povinen škodu nahradit. Pokud škodu nepokryje vybraná kauce, dohodne se host se správcem na další úhradě.

Host v den odjezdu opouští penzion do 10:00 hodin. Správce si osobně přebírá pokoje, následně je vyrovnána kauce. V případě překročení této doby může být započítán další započatý den.

V případě předčasného ukončení pobytu bez zavinění na straně ubytovatele se peníze nevrací.

Požádá-li host o prodloužení pobytu, může mu být nabídnut jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Nprávce není v objektu trvale přítomen, ale dochází do něj. V případě potřeby volejte na telefonní číslo uvedené v kontaktech.

 

Ubytování

Vila je přísně nekuřácká a je vybavena detektory kouře.

V objektu nejsou povolena žádná domácí zvířata.

Pro udržení čistého prostředí prosíme o přezouvání na místech k tomu určených a pohybu v apartmánech v domácí obuvi.

Sportovní vybavení a obuv také odložte na místech k tomu určeným.

Nenoste prosím na pokoje jídlo a pití.

Je zakázáno přemísťovat nábytek či jiné zařízení ve všech prostorách objektu, též je zakázána manipulace s technikou a zasahování do elektrické nebo jiné instalace. V případě poruchy volejte správci objektu.

Z bezpečnostních důvodů smí host na pokoji používat pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k hygieně, dále pak osobní počítače a nabíječky mobilních telefonů a kamer.

Při odchodu z apartmánu prosím zavřete všechna okna (i střešní), vypněte elektrospotřebiče, uzavřete vodovodní baterie, zhasněte a zamkněte pokoj.

Při odjezdu prosíme o vyklizení lednice v kuchyni, naskládání nádobí do myčky a očištění varné desky.

Noční klid platí od 22:00 do 06:30. V denní době prosíme o ohleduplné chování k ostatním hostům.

 

Používání vířivky

Vířivka je zdarma k dispozici všem ubytovaným hostům, prosíme o vzájemnou domluvu v užívání.

K ošetření vody používáme bezchlorovou chemii.

Použití vířivky je na vlastní nebezpečí, dbejte zvýšené opatrnosti na mokrém povrchu.

Do vířivky je zakázán vstup lidem pod vlivem alkoholu, drog, dětem do tří let.

Vstup nedoporučujeme lidem s onemocněním srdce, hypertenzí a epileptikům. Děti do 10 let mohou do vířivky pouze pod dohledem rodičů. Doporučená doba pobytu je max. 1/2h.

Do vířivky vstupujte po osprchování. Pobyt ve vířivce pouze v plavkách.

Zákaz konzumace jídla a pití a zákaz vnášení předmětů.

Maximální kapacita 5 osob.

 

Zodpovědnost za škody na zdraví a majetku

Každý host je povinen si své věci zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel za ně neručí.

Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, proto neponechávejte svěřené osoby bez dozoru. Děti do 10 let nenechávejte bez dozoru v pokojích a ostatních prostorách objektu, dohlížející osoba nese zodpovědnost za jejich bezpečnost a za případnou způsobenou škodu.

Každý přítomný je povinen ohlásit nebezpečí vzniku požáru.

 

Při nedodržení tohoto řádu je správce oprávněn okamžitě ukončit hostu pobyt a požadovat úhradu za škody a poskytované služby za celou dobu objednaného pobytu.